Prodajni kompas je prodajna aplikacija za pametno vođenje B2B prodaje. Na jednom mjestu objedinjava i omogućava uvid u:
Prodajni pipeline tj. praćenje i organiziranje leadova
Praćenje prodajnih rezultata (vs. Prodajni plan i vs. Referentni period)
CRM sustav tvrtke
Prodajni potencijal i segmentaciju tržišta tj. podjelu kupaca prema potencijalu prodaje

KONTAKTIRAJTE NAS

Prodajna aplikacija Prodajni kompas daje odgovore na sljedeća pitanja:


• Koji je prodajni potencijal Vašeg poduzeća?
• Koji su Vaši postojeći i potencijalni klijenti?
• Na kojim prodajnim prilikama (leadovima) rade Vaši prodajni predstavnici?
U kojoj su fazi realizacije pojedine potencijalne prodajne prilike?
• Tko su Vaše kontakt osobe na strani klijenata (CRM sustav)?
• Koje su Vam otvorene obveze u kalendaru?

izbornik i kalendar prodajni kompas

Slika: Sučelje prodajne aplikacije Prodajni kompas (izbornik i kalendar)

Temeljena je na najboljoj i provjerenoj prodajnoj ekspertizi. Prodajna aplikacija Prodajni kompas omogućava jednostavni pregled prodajnog potencijala pojedinog prodajnog teritorija te planirane prodajne aktivnosti na istom.

Na taj način je lakše upravljali prodajom i prodajnim planovima te imati sve ključne informacije o klijentima (CRM) pohranjene na jednom mjestu.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas nam zapravo prikazuje koje su sve prodajne akcije/prilike na kojima se trenutno nešto poduzima (ili se planira poduzimati):
• u određenom vremenskom periodu (npr. u sljedećih mjesec do godinu dana)
• na određenom prodajnom teritoriju (tj. po pojedinom zaposleniku/regiji ili cijelom teritoriju na kojem poslujete)

Smisao je da se pomoću prodajne aplikacije Prodajni kompas prate prodajne aktivnosti kroz prodajne korake kako se pregovori s klijentima odvijaju do eventualnog zaključivanja prodaje.

lijevak broja i vrijednosti prospekata prodajni kompas

Slika: Sučelje prodajne aplikacije Prodajni kompas (lijevak broja i vrijednosti prospekata/leadova)

Osim što ima osnovne elemente CRM-a, prodajna aplikacija Prodajni kompas je i moderan „Pipeline“ (ili u slobodnom prijevodu na hrvatski „skup prodajnih akcija na kojima se trenutno radi ili se planira raditi ili koje su zaključene“.

Svrha je da sve prodajne aktivnosti i leadovi (postojeće ili potencijalne) na kojima se trenutno radi (ili se planira raditi u nadolazećem periodu) budu na jednom mjestu sustavno složene i praćene.

Na taj način se u svakom trenutku može vidjeti koliki je približni potencijal prodaje kod određenog prodavača/zaposlenika, u pojedinoj regiji ili za cijelu tvrtku.

Praćenje prodaje i usporedbe ostvarenih rezultata prodajni kompas

Slika: Sučelje prodajne aplikacije Prodajni kompas (Praćenje prodaje i usporedbe ostvarenih rezultata)

KOME JE NAMIJENJEN PRODAJNI KOMPAS?


Za male i srednje tvrtke u B2B prodaji (na primjer do 20-tak prodajnih predstavnika):
• koje nemaju resurse (ljude, vrijeme) da bi sebi mogle priuštiti neku od svjetski poznatih aplikacija koje se nude na tržištima, a koje iziskuju cijele timove za podršku u primjeni
• kako se ne bi morali trošiti sati i dani na obuku korisnika
• jednostavno za to nisu spremne platiti iznose koji se traže za takve „velike“ aplikacije
• žele suradnju s manjim tvrtkama s kojima mogu komunicirati osobno
• po potrebi predlagati eventualne dopune i razvoj same aplikacije prilagođen individualnim potrebama
Ako će redovito i točno unositi potrebne informacije, prodajni predstavnici će uz sebe uvijek imati:
• informacije o svim svojim klijentima, kupcima i kontakt osobama kod istih, njihovim navikama, svoje bilješke za iste vezane uz kalendar zbog podsjetnika i razvijanja odnosa s njima
• povijesne i aktualne prodajne rezultate te njihove usporedbe
prodajne prilike i akcije na kojima trenutno rade i sl.

Svrha je ostvarivanje postavljenih prodajnih planova i ciljeva te mogućnosti poduzimanja određenih korektivnih akcija ukoliko se uvidi da su rezultati ispod očekivanih i planiranih.
Na osnovu unesenih i ažuriranih podataka u prodajnoj aplikaciji Prodajni kompas od strane prodajnih predstavnika, voditelji prodaje lakše mogu:
• planirati individualne i timske prodajne ciljeve,
pratiti prodaju u odnosu na prethodna razdoblja i planove te
poduzimati eventualne korektivne akcije.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas za voditelje prodaje:
• može biti dobra baza za vođenje kvartalnih/polugodišnjih/godišnjih razgovora s prodajnim predstavnicima
• daje dobar uvid u profil klijenata (prema potencijalu prodaje) s kojima tvrtka posluje.

Rekapitulacija prodajnog teritorija prodajni kompas

Slika: Sučelje prodajne aplikacije Prodajni kompas (Rekapitulacija prodajnog teritorija)

Želite znati:
• koliki je potencijal prodaje na tržištu na kojem konkurirate sa svojim proizvodima i uslugama?
• koliki je tržišni udio Vaše tvrtke u toj „torti“ koja se dijeli?

Ovo su samo neke od korisnih informacija koja se mogu iščitati iz prodajne aplikacije Prodajni kompas.

Zahvaljujući informacijama o prodaji i prodajnim prilikama koje se nalaze u prodajnoj aplikaciji Prodajni kompas mogu se:
• formirati prodajni planovi koji su očekivani i potrebni kako bi se otplaćivale primjerice investicije za nove strojeve koje tvrtka planira kupiti
• procijeniti ima li potencijala prodaje za zapošljavanje dodatnih prodajnih predstavnika
• procijeniti potrebe za formiranjem odjela prodaje za ključne kupce i sl.

Tvrtki zauvijek ostaju sve unesene informacije o pojedinim kupcima pohranjene i dostupne novim zaposlenicima u slučaju napuštanja tvrtke nekog od prodajnih predstavnika ili voditelja prodaje.
Rekapitulacija prodajnog teritorija prodajni kompas
Rekapitulacija prodajnog teritorija prodajni kompas

Slika: Sučelje prodajne aplikacije Prodajni kompas (Informacije o kupcima i datoteke kupaca)

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠTENJA PRODAJNOG KOMPASA?


i jednostavni pregled i praćenje prodaje, prodajnog potencijala te planiranih prodajnih aktivnosti pojedinog prodajnog teritorija (ili pojedinca).

Na taj se način može lakše upravljati prodajom i prodajnim planovima te odnosima s klijentima (CRM).

zahvaljujući preglednosti i transparentnosti informacija kao što su:
ostvareni rezultati u odnosu na planirane i povijesne
otvorene prilike i aktivnosti na kojima prodajni predstavnici trenutno rade ovisno o pojedinim fazama prodajnog ciklusa u kojima se trenutno nalaze s pojedinim prodajnim prilikama tj. leadovima.
aplikacija se nalazi u cloud-u i čitljiva je na:
• računalu
• mobitelima (android i ios)
• tablet uređajima pa je jednostavno dostupna na svim mjestima i uređajima koji imaju pristup internetskoj vezi, tako da se sve važne informacije mogu „dohvatiti“ u svakom trenutku.
kao što su na primjer:
• sve ključne kontakt osobe kod kupaca (i informacije o njima)
prodajni potencijal po kupcima i teritorijima ili regijama
trenutna prodaja (u odnosu na povijesne rezultate i plan) po pojedinim kupcima i/ili teritorijima
projekti na kojima se trenutno radi ili se planira raditi u dogledno vrijeme
• njihov mogući utjecaj na ostvarenje prodajnih planova
• svi dogovoreni termini sastanaka i bilješke iz kalendara.

Želite li u svakom trenutku znati koliko su Vam prodajni predstavnici i/ili prodajni timovi blizu ostvarenja zadanih prodajnih planova i ciljeva?

Želite li u svakom trenutku imati uvid u sve prodajne aktivnosti na kojima trenutno rade Vaši prodajni predstavnici?

Želite li u svakom trenutku znati prodajni potencijal svoje tvrtke?

Želite li uvijek imati sve ključne kontakt osobe i informacije o svojim klijentima sigurno pohranjene na jednom mjestu?