Godišnji razgovori sa zaposlenicima i njihova važnost za razvoj zaposlenika i tvrtke te za brendiranje poslodavaca

06

Dec

Godišnji razgovori sa zaposlenicima i njihova važnost za razvoj zaposlenika i tvrtke te za brendiranje poslodavaca

Asja Lajtman Bosilj

Završetak poslovne godine i početak nove je idealno vrijeme za osvrt na ostvarenje tj. ispunjenje individualnih i timskih ciljeva zaposlenika za godinu na izmaku, kao i definiranje ciljeva i planova razvoja za nadolazeću godinu. Ukoliko se ovakvi razgovori provode sustavno i planski, poslodavci imaju kvalitetnije i motiviranije zaposlenike, a ujedno se i pozicioniraju kao poslodavac kod kojeg se razvoj zaposlenika prati i nagrađuje ako se postavljeni ciljevi ostvaruju sukladno postavljenim kriterijima.

Odjeli ljudskih potencijala tj. Human Resources odjeli obično u ovo doba godine podsjećaju svoje zaposlenike i voditelje u tvrtkama da je vrijeme da se pripreme i da započnu godišnje razgovore o učinku sa svojim zaposlenicima. Godišnji razgovor sa zaposlenicima je prilika za:

 • sažimanje i prepoznavanje ostvarenja u proteklom periodu,
 • objavljivanje cjelokupne procjene radnog učinka za prošlu godinu i
 • osmišljavanje plana osobnog razvoja svakog pojedinog zaposlenika kojim bi se optimizirala učinkovitost u svjetlu trenutnih ciljeva tvrtke.

To je ujedno i vrijeme za propitivanje i pripremu za razvoj karijere zaposlenika u skladu s osobnim talentima i interesima, kao i s poslovnim potrebama tvrtke. Oni zaposlenicima pomažu da se što bolje pripreme za uspjeh obzirom da im se kroz godišnji razgovor jasno predstavljaju očekivanja za nadolazeću godinu.

U svjetlu radnog učinka za prethodnu godinu i sadašnjih tj. budućih ciljeva tvrtke, potrebno je definirati 2-3 ključna cilja i akcijski plan kako bi se poboljšala učinkovitost zaposlenika na trenutnoj funkciji, a kao što je prikazano na slici 1. To je ujedno i prilika za propitivanje interesa zaposlenika vezanih za razvoj njihove karijere i za planiranje sljedećih koraka nakon što su (i ukoliko su) u potpunosti savladali zadatke trenutne funkcije.

učinak

RADNI UČINAK ZA PRETHODNU GODINU

Radni učinak za prethodnu godinu se promatra kao zbroj pojedinačnih doprinosa svakog pojedinog zaposlenika i utjecaja tijekom protekle godine koji je najbolje temeljiti na tzv. procjeni 360ᵒ i na prepoznavanju poslovnih rezultata te rezultata razvoja talenata i timskog rada.

Procjena 360ᵒ (ili 360ᵒ feedback) preporučuje se provesti radi što veće objektivnosti procjene. Radi se o procjeni koja se temelji na povratnoj informaciji koju za svakog pojedinog zaposlenika daju njegovi:

 • kolege
 • nadređeni
 • podređeni (ukoliko ih ima)
 • (a mogu biti uključeni i klijenti ukoliko ih zaposlenik ima)

Procjena se provodi kroz jednostavne upitnike koji sadrže pitanja na osnovu kojih se dobiva povratna informacija o svakom pojedinom zaposleniku i njegovom ponašanju po pojedinim kategorijama koje su važne za procjenu njegovog učinka.

PLAN OBUKE I RAZVOJA ZAPOSLENIKA

Plan obuke i razvoja zaposlenika je, kao što je prikazano na slici 1, zapravo most koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Svaki plan razvoja ima zajednički cilj, a to je pomoći zaposlenicima da savladaju sadašnje funkcije i pronaći način da se pripreme za buduće prilike.

Dobar plan obuke i razvoja se usredotočuje na:

 • Predviđanje kako će zaposlenik koristiti svoje snage da bi ostvario nove ciljeve.
 • Definiranje i izgradnju jasnog puta k uspjehu.
 • Obuku zaposlenika u onim područjima u kojima mogu poboljšati i optimizirati radni učinak.

BUDUĆI CILJEVI ZA NADOLAZEĆU GODINU

Za nadolazeću godinu je potrebno definirati 3-5 ciljeva za svakog zaposlenika koji će potaknuti njegov radni učinak i rezultat. Kao što je već i poznato, ciljevi bi trebali biti kreirani na način da budu:

 • SPECIFIČNI – ciljevi bi trebali biti jasni, realni, ali izazovni.
 • VAŽNI - kroz ciljeve zaposlenika treba se zahtijevati određeni napredak, neka bitna promjena u radnom učinku ili pristupu kako bi bio uspješan. Idealno bi bilo da je to povezano i sa strategijom tvrtke.
 • MJERLJIVI – definirati unaprijed kako će se procjenjivati uspješnost ostvarenja svakog pojedinačnog cilja tj. koje će se kvantitativne vrijednost i/ili kvalitativni pokazatelji vrednovati da bi se procijenilo je li cilj uspješno ostvaren.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u vođenju timova, planiranju, kreiranju i praćenju radnog učinka i razvoja zaposlenika, vođenju godišnjih razgovora sa zaposlenicima, možemo Vam pomoći u: