Brendiranje poslodavaca kroz nagrađivanje zaposlenika

24

Jan

Brendiranje poslodavaca kroz nagrađivanje zaposlenika

Asja Lajtman Bosilj

Važan element za brendiranje poslodavaca i privlačenje kvalitetnih zaposlenika je učinkovit i pravedan sustav nagrađivanja zaposlenika. Međutim, ukoliko sustav nagrađivanja nije postavljen prema pravednim načelima, njegov učinak može polučiti potpuno suprotne učinke od očekivanih te čak i na najbolje zaposlenike djelovati demotivirajuće. Kako onda postaviti sustav nagrađivanja koji će biti pravedan?

Odmah na početku treba reći da ne postoji savršeni sustav nagrađivanja koji je uspostavljen i koji djeluje vječno. Ovisno o tome kako se mijenjaju strategija i vizija tvrtke te njeni kratkoročni i dugoročni ciljevi, prilagođava se i sustav nagrađivanja. No pri tome je ključno da se eventualne promjene provedu na početku ciklusa tj. poslovne godine i da se očekivanja te parametri za praćenje i ocjenjivanje komuniciraju sa zaposlenicima također na početku ciklusa.

U tome ključnu ulogu igraju Uprave društva i (ukoliko postoje u tvrtci) odjeli ljudskih potencijala tj. Human Resources odjeli koji osim što sve promjene „pravila igre“ komuniciraju prema voditeljima pojedinih odjela i zaposlenicima, moraju biti otvoreni i spremni odgovoriti na sve eventualne dvojbe i pitanja od strane zaposlenika, jer u ovoj fazi je najvažnije da:

  • svi razumiju što se od njih očekuje od ostvarenja budućih ciljeva,
  • kako će se njihovo ostvarenje mjeriti i
  • kako će biti nagrađeni ukoliko te ciljeve ostvare u potpunosti, djelomično ili ih nadmaše.

Ciljevi trebaju biti napisani, usuglašeni između obje strane i potpisani od strane zaposlenika i npr. neposredno nadređenog. Isto tako, treba biti transparentno prikazano kolika je nagrada za:

  • slučaj ostvarenja minimalno prihvatljivih rezultata
  • 100 %-tno ostvarenje ciljeva
  • nadmašene postavljene ciljeve

Od velike pomoći u definiranju ciljeva, njihovom praćenju i obračunu nagrada sukladno ostvarenju ciljeva mogu biti i aplikacije kao što je na primjer HR aplikacija HR sustav učinka. Prednost aplikacije je što se na jednom mjestu nalaze parametri nagrađivanja, potrebne kompetencije, razvojni planovi i praćenje učinka. Na taj način se voditeljima olakšava da strukturirano vode godišnje razgovore sa zaposlenicima. Svi elementi se mogu jednostavno mijenjati te se aplikacija može u potpunosti prilagoditi korisniku. Na taj način možete sustave nagrađivanja koje već možda imate razrađene prilagoditi i iskoristiti za „svoju“ aplikaciju.

Transparentan sustav izračuna nagrađivanja se individualno kreira za svaki odjel u tvrtki čime se eliminira potencijalno nezadovoljstvo zaposlenika zbog netransparentnih modela nagrađivanja. Svi elementi za praćenje i nagrađivanje pohranjeni su na jednom mjestu čime se izbjegava veliki broj dokumenata i excel tablica. Korištenje je maksimalno olakšano i prilagođeno korisniku čime se i voditelji i zaposlenici s većim entuzijazmom i motivacijom posvećuju individualnim razgovorima.

Za više informacija nam se slobodno obratite na e-mail asja.lajtman@avus.hr, rado ćemo vam pružiti više informacija i pomoći.